Bas dari Malacca ke Singapore

Anggaran Tempoh Perjalanan : 4 jam

Kebanyakan bas hanya boleh menunggu selama 20 minit di pusat pemeriksaan imigresen. Sila ambil bagasi bersama anda untuk diimbas semasa proses pemeriksaan imigresen.Ubah Carian
Tapis Carian
Ubah Carian
Ubah Carian
Ubah Carian