Cara Tempah Tiket Bas Online

1 Cari

Isikan maklumat yang diperlukan seperti ‘Asal’, ‘Destinasi’, ‘Tarikh Bertolak’, dan ‘Tarikh Pulang’ (atas pilihan) dan klik “Carian“.

2 Pilih

Pilih jenis bas yang anda mahu dan pilih tempat duduk

3 Butiran

Isikan nama penuh, nombor telefon bimbit dan nombor pasport atau IC (jika diperlukan) penumpang serta alamat e-mel untuk menerima pengesahan tempahan.

4 Pembayaran

Pilih kaedah pembayaran yang anda mahu dan klik “Teruskan Kepada Pembayaran” untuk menyelesaikan proses pembelian anda.

Cara Tempah Tiket Tren Online

1 Cari

Isikan maklumat yang diperlukan seperti ‘Asal’, ‘Destinasi’, ‘Tarikh Bertolak’, dan ‘Tarikh Pulang’ (atas pilihan) dan klik “Carian“.

2 Pilih

Pilih trip anda.

3 Butiran

Isikan nama penuh, nombor telefon bimbit dan nombor pasport atau IC (jika diperlukan) penumpang serta alamat e-mel untuk menerima pengesahan tempahan.

4 Butiran

Pilih kaedah pembayaran yang anda mahu dan klik “Teruskan Kepada Pembayaran” untuk menyelesaikan proses pembelian anda.

Cara Tempah Tiket Feri Online

1 Cari

Isikan maklumat yang diperlukan seperti ‘Asal’, ‘Destinasi’, ‘Tarikh Bertolak’, dan ‘Tarikh Pulang’ (atas pilihan) dan klik “Carian“.

2 Pilih

Pilih waktu perjalanan dan feri yang anda mahu.

3 Butiran

Isikan nama penuh, nombor telefon bimbit dan nombor pasport atau IC (jika diperlukan) penumpang serta alamat e-mel untuk menerima pengesahan tempahan.

4 Pembayaran

Pilih kaedah pembayaran yang anda mahu dan klik “Teruskan Kepada Pembayaran” untuk menyelesaikan proses pembelian anda.

Selepas pembayaran berjaya dilakukan, anda akan menerima e-mel tempahan pengesahan dalam maasa 30 minit sehingga 24 jam.

Sila semak fail Spam atau fail Sampah sekiranya anda tidak menjumpai e-mel tersebut.
Jika anda masih tidak dapat menerima e-mel, hubungi kami melalui e-mel ke sales@busonlineticket.com