Cara Tempah Tiket Bas Online

1 Cari

Isikan maklumat yang diperlukan seperti ‘Asal’, ‘Destinasi’, ‘Tarikh Bertolak’, dan ‘Tarikh Pulang’ (atas pilihan) dan klik “Carian“.

2 Pilih

Pilih jenis bas yang anda mahu dan pilih tempat duduk

3 Butiran

Isikan nama penuh, nombor telefon bimbit dan nombor pasport atau IC (jika diperlukan) penumpang serta alamat e-mel untuk menerima pengesahan tempahan.

4 Pembayaran

Pilih kaedah pembayaran yang anda mahu dan klik “Teruskan Kepada Pembayaran” untuk menyelesaikan proses pembelian anda.

Cara Tempah Tiket Tren Online

1 Cari

Isikan maklumat yang diperlukan seperti ‘Asal’, ‘Destinasi’, ‘Tarikh Bertolak’, dan ‘Tarikh Pulang’ (atas pilihan) dan klik “Carian“.

2 Pilih

Pilih trip anda.

3 Butiran

Isikan nama penuh, nombor telefon bimbit dan nombor pasport atau IC (jika diperlukan) penumpang serta alamat e-mel untuk menerima pengesahan tempahan.

4 Pembayaran

Pilih kaedah pembayaran yang anda mahu dan klik “Teruskan Kepada Pembayaran” untuk menyelesaikan proses pembelian anda.

Cara Tempah Tiket Feri Online

1 Cari

Isikan maklumat yang diperlukan seperti ‘Asal’, ‘Destinasi’, ‘Tarikh Bertolak’, dan ‘Tarikh Pulang’ (atas pilihan) dan klik “Carian“.

2 Pilih

Pilih waktu perjalanan dan feri yang anda mahu.

3 Butiran

Isikan nama penuh, nombor telefon bimbit dan nombor pasport atau IC (jika diperlukan) penumpang serta alamat e-mel untuk menerima pengesahan tempahan.

4 Pembayaran

Pilih kaedah pembayaran yang anda mahu dan klik “Teruskan Kepada Pembayaran” untuk menyelesaikan proses pembelian anda.

Selepas pembayaran berjaya, anda perlu menerima tempahan pengesahan e-mel dalam lingkungan 30 minit sampai 24 jam.
Jika anda tidak melihat e-mel dalam peti masuk anda, sila semak folder spam atau sampah anda.

Jika anda masih belum menerima e-mel selepas 30 minit, anda boleh menghubungi kami melalui e-mel sales@busonlineticket.com