Proses Pendaftaran Ejen

01. Daftar
01. Daftar
02. Kelulusan
02. Kelulusan
0.3 Promosi
0.3 Promosi
0.4 Komisen
0.4 Komisen

Pendaftaran Ejen Prabayar

 Saya bersetuju dengan terma dan syarat ejen prabayar BusOnlineTicket.com

Terma & Syarat
  • Nama Pengguna untuk Log Masuk dan Kata Laluan hanya boleh digunakan oleh kakitangan Syarikat Ejen sahaja.
  • Pendaftaran adalah percuma dan Ejen hanya perlu membayar untuk kredit top-up sahaja.
  • BusOnlineTicket Pte Ltd & BusOnlineTicket Sdn Bhd tidak akan dipertanggungjawabkan untuk sebarang tuntutan, yang mendakwa apa-apa kerugian, langsung atau tidak langsung, yang mungkin disebabkan oleh penggunaan perkhidmatan dan produk melalui laman web ini.
  • Nilai Tunai Top-up akan mengambil masa sehingga 24 jam untuk menjadi reflektif pada nilai baki Ejen
  • BusOnlineTicket Pte Ltd & BusOnlineTicket Sdn Bhd berhak untuk meminda, mengubah atau menambah perubahan kepada Perkhidmatan Ejen Bas ini dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu.