Proses Pendaftaran Afiliasi

01. Daftar
01. Daftar
02. Kelulusan
02. Kelulusan
0.3 Promosi
0.3 Promosi
0.4 Komisen
0.4 Komisen

Pendaftaran Afiliasi

 Saya bersetuju dengan terma dan syarat Affiliate BusOnlineTicket.com

Terma & Syarat
  • ID Affiliate untuk log masuk dan Kata Laluan hanya boleh digunakan oleh affiliate sahaja.
  • Komisyen untuk affiliate akan dibayar secara bulanan dan jumlah komisyen bagi bulan tersebut akan dibayar pada hujung bulan seterusnya.
  • BusOnlineTicket Pte Ltd & BusOnlineTicket Sdn Bhd tidak akan dipertanggungjawabkan untuk sebarang tuntutan, yang mendakwa apa-apa kerugian, langsung atau tidak langsung, yang mungkin disebabkan oleh penggunaan perkhidmatan dan produk melalui laman web ini.
  • Affiliate tidak dibenarkan secara langsung atau tidak langsung membida atas atau membeli hak penempatan di internet bagi Nama Domain yang Sama ("BusOnlineTicket") atau mana-mana bahagian atau persamaan dengan apa-apa cara dalam mana-mana iklannya, termasuk tetapi tidak terhad kepada pengiklanan internet dan web.
  • BusOnlineTicket Pte Ltd & BusOnlineTicket Sdn Bhd berhak untuk meminda, mengubah atau menambah perubahan kepada Perkhidmatan Ejen Bas ini dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu.